09 September 2008

Video STI Berbahasa Arab (Siri 02)

Siri video ini (siri 02) turut memaparkan beberapa pengisahan mengenai Abu Bakr al-Siddiq (r.a.), 'Umar al-Khattab (r.a.) dan 'Uthman ibn 'Affan (r.a.). Selamat menonton!!!

VIDEO STI Berbahasa Arab: Abu Bakr al-Siddiq (r.a.)
video

VIDEO STI Berbahasa Arab: Sirat al-Faruq 'Umar (r.a.) 01
video

VIDEO STI Berbahasa Arab: Sirat al-Faruq 'Umar (r.a.) 02
video

VIDEO STI Berbahasa Arab: Sirat al-Faruq 'Umar (r.a.) 03
video

VIDEO STI Berbahasa Arab: Sirat al-Faruq 'Umar (r.a.) 04
video

VIDEO STI Berbahasa Arab: Sirat al-Faruq 'Umar (r.a.) 05
video

VIDEO STI Berbahasa Arab: Maqtal 'Uthman ibn 'Affan (r.a.)
video

"STI: MENJULANG TAMADUN TERBILANG"