09 September 2008

Video STI Berbahasa Arab (Siri 02)

Siri video ini (siri 02) turut memaparkan beberapa pengisahan mengenai Abu Bakr al-Siddiq (r.a.), 'Umar al-Khattab (r.a.) dan 'Uthman ibn 'Affan (r.a.). Selamat menonton!!!

VIDEO STI Berbahasa Arab: Abu Bakr al-Siddiq (r.a.)


VIDEO STI Berbahasa Arab: Sirat al-Faruq 'Umar (r.a.) 01


VIDEO STI Berbahasa Arab: Sirat al-Faruq 'Umar (r.a.) 02


VIDEO STI Berbahasa Arab: Sirat al-Faruq 'Umar (r.a.) 03


VIDEO STI Berbahasa Arab: Sirat al-Faruq 'Umar (r.a.) 04


VIDEO STI Berbahasa Arab: Sirat al-Faruq 'Umar (r.a.) 05


VIDEO STI Berbahasa Arab: Maqtal 'Uthman ibn 'Affan (r.a.)


"STI: MENJULANG TAMADUN TERBILANG"