08 September 2008

Video STI Berbahasa Arab (Siri 01)

Siri video ini memaparkan perkuliahan STI berbahasa Arab mengenai Nabi Muhammad (s.a.w.), Abu Bakr al-Siddiq (r.a.), 'Umar al-Khattab (r.a.) dan 'Uthman ibn 'Affan (r.a.), yang disampaikan oleh Fadilat al-Shaykh Nabil al-'Awadi menerusi program Shakhsiyyat wa 'Ibar. Diharapkan saudara/i dapat memanfaatkan siri kuliah ini yang disampaikan dalam bahasa Arab. Selamat menonton!!!

Video STI Berbahasa Arab: Nabi Muhammad (s.a.w.)


Video STI Berbahasa Arab: Abu Bakr al-Siddiq (r.a.)


Video STI Berbahasa Arab: 'Umar al-Khattab (r.a.)


Video STI Berbahasa Arab: 'Uhtman ibn 'Affan (r.a.)


"STI: MENJULANG TAMADUN TERBILANG"