22 April 2009

Multaqa Thaqafi JPATI, Bil.01/2009

Dimaklumkan bahawa sempena Mahrajan (Sambutan) 35 Tahun Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam (JPATI) (1974-2009), Fakulti Pengajian Islam, UKM, diskusi ilmiah tersebut di atas (dalam bahasa Arab) akan diadakan seperti berikut:
Tarikh: 28 April 2009 (Selasa)
Masa: 10.30 pagi -12.30 tengah hari
Tempat: Bilik Mesyuarat II, Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, UKM Bangi

Tajuk:
Memperingati 100 Tahun Kejatuhan Pemerintahan Sultan Abd al-Hamid II
Pembentang: Dr. Eeman Muhammad 'Abbas,
Pensyarah Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, UKM Bangi. Pengkhususan beliau ialah Sejarah dan Tamadun Islam Abad Moden ('Uthmani) serta Sejarah Politik Asia Barat Moden ('Uthmani).

"STI: MENJULANG TAMADUN TERBILANG"