09 February 2009

Video Sejarah dan Tamadun Islam di Afrika

Pada kali ini, dipaparkan beberapa maklumat berkaitan Sejarah dan Tamadun Islam di Afrika, yang jarang diketahui dan dimaklumi. Selamat menonton!!!

ISLAM DI AFRIKA


INILAH DIA MOROCCO...


SEJARAH ISLAM DI AFRIKA


"STI: Menjulang Tamadun Terbilang"